Sexta - Počítačová grafika
(PG002)

Podpora výuky předmětu IVT - počítačová grafika.