1. ročníky - opakování
(TK006)

Tento kurz je určen k opakování základních dovedností a poznatků v prvním ročníku.